ENFEKSİYON ÖNLEME VE KONTROL EYLEM PLANI

ÖZEL ÜSKÜDAR BİREY ANADOLU LİSESİ

ENFEKSİYON ÖNLEME VE KONTROL EYLEM PLANI

 1. OKUL FAALİYETE GEÇMEDEN ÖNCE ALINAN ÖNLEMLER

 1.1.BİNANIN HAZIRLANMASI

 • Tüm okul iç (sınıflar, idari ofisler, çay ocağı vb.) ve dış alanları boyanmış, gerekli görülen tadilat işleri gerçekleştirilmiştir.
 • Hangi alan kim tarafından, hangi materyal kullanılarak, hangi sıklıkta temizleneceği belirlenmiştir. Gün içinde sık temas edilen noktalar saptanmış ve temizlik planından sorumlu kişi tarafından temizlik sıklığı belirlenmiştir. Temizlik planının uygulanması idari işler sorumlusu tarafından kontrol edilir.
 • Okulumuzun tüm kullanım alanlarındaki kapı ve pencereleri (danışma, sınıf, tuvalet, ofisler vb.) binanın havalandırması, temas ve bulaşma riskini azaltmak amacı ile tüm gün açık tutulur. Okulumuzda Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan “COVID-19 Kapsamında Klima/İklimlendirme Sistemlerinde Alınacak Önlemlere uyulmaktadır. İki kişiden fazla çalışanın kullandığı ya da gün içinde başkaları tarafından giriş çıkış yapılan ofislerde klima kullanılmaz, doğal hava sirkülasyonu sağlanır.
 • Tüm tuvalet ünitelerindeki musluklar ve lavabo bataryaları belirlenen periyodlarda temizlenerek dezenfekte edilir. Sabun ve kağıt havlu tedariki düzenli olarak yapılmaktadır.
 • Okula giriş noktalarında pedallı alkol bazlı el antiseptiği stantları ile termal ateş ölçeler bulundurulur.
 • Okula giriş noktalarında bulunan ateş ölçerler ile binaya yapılan tüm girişlerde (öğrenciler, çalışanlar ve ziyaretçiler vb.) ateş ölçümü yapılacaktır.
 • Tüm çalışanlarımıza ve maskesi olmayan öğrenci ve ziyaretçilerimize girişte maske verilecek, çalışanlarımız, öğrenci ve ziyaretçilerimiz okulumuzun tamamında maske kullanacaklardır. Ziyaretçilere verilen kartlar her seferinde dezenfektan ile silinecektir.
 • Pandemi süresince zorunlu haller dışında okula ziyaretçi kabul edilmeyecektir.
 • 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olan velilerin öğrencilerini almaya gelmesine izin verilmeyecektir.
 • Ortak kullanımdaki sebil cihazları kaldırılmış ve çay ocaklarımızın kullanımı kısıtlanmış ve yönergelerle belirlenmiştir. Tüm öğrenci ve çalışanların su mataralarını yanlarında getirmesi beklenir. Zorunlu hallerde su ihtiyacı okul tarafından desteklenir.
 • Tüm kademelerde maske ve mendil atıkları için temas gerektirmeyen, üstü kapalı ve pedallı tıbbi atık çöp kovası bulunur.
 • Asansörlerimiz zorunlu bir durum olmadıkça kullanıma kapalıdır. Zorunlu kullanım durumlarında sosyal mesafe işaretlemeleri bulunur. Asansör girişlerinde el antiseptiği ve Covid 19 uyarı afişleri bulunmaktadır.
 • Tüm okul bölümleri için el yıkamanın önemini vurgulayan, uygun maske kullanımını

gösteren sosyal mesafenin önemini hatırlatan  el yıkama adımlarını açıklayan öksürme ve hapşırma adabını hatırlatan posterler hazır durumdadır.

 

  1. TEMİZLİK VE DEZENFEKSİYON İŞLEMLERİ

 

 • Bina temizlik ve dezenfeksiyonu hazırlanan okul temizlik planına uygun olarak gerçekleştirilir. Planın uygulanması ve sürdürülmesi kontrol listeleri ile denetlenir. Yüzey temizliği ve dezenfeksiyonunda Sağlık Bakanlığı Covid-19 Rehberindeki kriterleri karşılayan ürünler kullanılır. (Bkz. Tablo 1.)
 • Sık dokunulan alanlar (masalar, sandalyeler, kapı ve pencere kolları, elektrik düğmeleri vs..) bina temizlik planına uygun olarak günde en az 3 kere temizlenir ve dezenfekte edilir.
 • Zemin temizliği günde iki kez yapılır. Yer ve yüzeylerin temizliği sırasında nemli paspas kullanılır. Minimum dokunma yüzeyleri, perde, panjur, tavan vb. ayda bir kez temizlenir. Gözle görülür bir şekilde kirlenme olması durumunda temizlik sıklığı artırılır.
 • Öğrencilerin derslik dışı (tırabzanlar, sifon vb.) temas edebilecekleri tüm yüzeyler temizlenerek, dezenfekte edilir.
 • Asansörlerin iç ve dış tuş takımları günde en az 2 kere, kabinler tüm gün sonlarında temizlenir.

 

 

Tablo 1.l Halka açık ortak kullanım alanlarında temizlik ve dezenfeksiyon önerileri

Yüzeyler

Deterjan/Sabun 1/100 çamaşır suyu %70 alkol

Tuvaletler

Deterjan/Sabun 1/10 çamaşır suyu

Tekstil Malzeme

60-90 derecede deterjanla yıkama

Temizlik bezleri, Paspas vb.

Tek kullanımlık veya Kullanım sonrası 60-90 derece deterjanla yıkama veya çamaşır suyu ile dezenfekte edilip çoklu kullanım

KKE

Tıbbi maske Koruyucu önlük/iş forması Eldiven

Sıçrama riski varsa gözlük/yüz koruyucu

Atık Yönetimi

Poşet içinde evsel atık

 

 

 

  1. EĞİTİM VE ÇALIŞMA ORTAMLARININ DÜZENLENMESİ

 

 • Covid – 19 hastalığı ile ilgili bilgilendirme afişleri bütün okulu kapsayacak şekilde her kademede asılmıştır.
 • Eğitim ve çalışma alanları fiziksel mesafe kurallarına uyularak yeniden düzenlenmiş ve işaretlemeleri yapılmıştır.
 • Ofis alanları ve bekleme alanları, fiziksel mesafe kuralarına göre yeniden düzenlenmiş ve işaretlenmiştir.
 • Öğrenciler ve çalışanlar, sınıflarda ve çalışma ofislerinde kendileri için belirlenmiş yerlerde değişiklik yapmadan otururlar.

 

  1. ÖĞRENCİ VE ÇALIŞANLAR İÇİN ALINAN ÖNLEMLER

 

 • Çalışanların kişisel koruyucu malzemeleri okul tarafından temin edilmekte ve malzemelerin stokları düzenli takip edilmektedir.
 • Çalışanlara (Temizlik, Güvenlik, Yemekhane, Çay Ocağı çalışanları) ve öğrencilere maske kullanımı ve fiziksel mesafenin korunması ile ilgili eğitimler verilir.
 • Bilgilendirici görsel materyaller okulun ilgili noktalarına asılır.

 

 1. OKUL FAALİYETE GEÇTİKTEN SONRA ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

 

  1. SAĞLIK KONTROLÜ

 

Telafi eğitimlerine katılan öğrencilerin okulun kapalı olduğu dönemdeki bulaşıcı hastalık bilgisi sorgulanır. Sorgulamada kendisi ya da bu dönemi evde birlikte geçirdiği kişilerin:

 • Covid-19 belirtileri
 • Seyahat bilgisi
 • Son 14 günde Covid-19 tanısı ya da şüphesi olan kimse ile teması
 • Son 14 günde kalabalık bir toplantı/organizasyonda ( düğün, nişan, cenaze vb. ) yer alıp almadığı sorulur.

 

COVİD-19 hastalık şüphesi bulunan kişinin 184’ü araması ya da bir sağlık kurumuna başvurması okul hemşiresi tarafından istenir.

 

 • İnfluenza, döküntülü hastalıklar, konjonktivit gibi diğer bulaşıcı hastalıkların da okullarda hızlı yayılabildiği dikkate alınarak benzer hassasiyetlerin bu hastalıklarda da sürüdürülmesi esastır.
 • Bu kapsamda alınacak önlemler velilerimize web sayfası duyurusu, rehber güncelleme bağlantısı, e-posta, SMS vb. iletişim kanalları ile bilgi verilecek, gereğinde güncellemeler yapılacaktır.

 

   1. OKULDA BULUNAN BİR KİŞİDE COVİD-19 HASTALIĞI ŞÜPHESİ OLUŞMASI

 

Okul sınırları içindeki çalışan, öğrenci ya da ziyaretçilerden birinde ateş, öksürük ya da solunum sıkıntısı gibi belirtiler ortaya çıkarsa:

 

 • Durumu ilk gözleyen kişi, okul sağlık birimini haberdar eder.
 • Sağlık birimi bu belirtileri gösteren kişiyi belirlenmiş izolasyon alanına yönlendirir.
 • Öğrenci ise velisine, erişkin ise kendisine bilgi verilerek T.C. Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi 184 ile irtibata geçmesi sağlanır. Buradaki yetkilinin verdiği talimatlara uymaları ve en kısa sürede okuldan ayrılmaları istenir.
 • Öğrenci ya da çalışan okuldan ayrılana kadar izolasyon alanlarında bekletilir. Öğrencinin yanında bir refakatçi gerekirse halihazırda temas etmiş olduğu bir çalışan ile birlikte izole edilir. Çalışan tek kullanımlık önlük, gözlük/siperlik, eldiven, maskeden oluşan kişisel koruyucu ekipmanlarını kullanmak zorundadır. Diğer temaslılarının en kısa sürede izolasyonu sağlanır.
 • İzolasyon alanı boşalınca havalandırılır ve dezenfekte edilir.
 • Hastalanan öğrencinin sınıfı ya da çalışanın ofisi boşaltılır, 24 saat süreyle boş tutularak havalandırıldıktan sonra, temizliği yapılır. Temizliği yapan kişi tıbbi maske, forma ya da tek kullanımlık önlük, yüz koruyucu ve eldiven kullanır.
 • Çalışan ya da öğrencinin okul sınırları içinde bulunduğu mekanlar, kimlerle ne süre ile temas ettiği bilgisi liste şeklinde tutanak altına alınır.
 • Sağlık birimi kişinin Covid-19 tanısı alıp almadığını takip eder. Çalışan ya da öğrenci Covid-19 değilse bile sağlık kuruluşundan “okula dönüşünde sakınca olmadığına dair hekim raporunu okula teslim ettikten sonra okula devam edebilir

 

2.1.2 SEYAHAT UYGULAMALARI

 • Çalışanların ve öğrencilerin okul ile ilgili seyahat ve gezileri T.C. Millî Eğitim Bakanlığı 06.03.2020 ve 17.03.2020 tarihli yazıları gereğince, Özel Üsküdar Birey Anadolu Lisesi öğretmenleri, öğrencileri ve çalışanlarına duyurularak zorunlu olmadıkça spor müsabakası, yarışma, sempozyum konferans, proje, uluslararası toplantı ve benzeri etkinlikler kapsamında yurt içi ve yurtdışına dışına seyahat etmemeleri istenmiştir.
 • Servis aracı ile ulaşım gerektiğinde, servis kullanım yönergelerine uyulur.

 

  1. TELAFİ EĞİTİMLERİ KAPSAMINDAKİ ÖNLEYİCİ ÇALIŞMALAR

 

 • Telafi eğitimlerine katılan 12. Sınıf öğrencilerinin velilerine eğitimler başlamadan önce Bilgilendirme Formu ve Taahhütname iletilerek imzalamaları sağlandı.
 • Okulda bulunan tüm çalışan ve öğrenciler kuralına uygun şekilde maske takmalı, maskeler nemlendikçe ya da kirlendikçe değiştirilmelidir.
 • Okula giriş/çıkış saatlerinde öğrenciler okul binası dışında teslim alınıp bırakılır.
 • Pandemi süresince zorunlu haller dışında okula ziyaretçi kabul edilmeyecektir.
 • Sağlık Bakanlığı Rehberi gereği, öğrenci ve çalışanların devamsızlıkları takip edilerek olası devamsızlık artışları İl/ilçe Sağlık Müdürlüğü/Toplum Sağlığı Merkezlerine bildirilebilecektir.

 

 

 

 

 

 

…/…./20..

 

BİLGİLENDİRME FORMU VE TAHHÜTNAME

Çocuğumun ateş, öksürük, burun akıntısı, ishal şikâyeti olması durumu ile aile içerisinde solunum yolu şikayetleri gelişen veya solunum yolu enfeksiyonu hikayesi ile hastaneye yatışı yapılan kişi varlığında ya da COVİD-19 tanısı alan kişi bulunması durumunda çocuğumu kuruma getirmem ve bu durumu okula bildirmem gerektiği konusunda bilgilendirildim.

Yukarıda belirtilen durumlarda çocuğumu okula getirmeyeceğim ve getirmeme sebebini okul yönetimine bildirmeyi kabul ve taahhüt ederim.

 

Taahhüt eden :                                                                                   Okul Yetkilisi

Veli/Vasinin Adı Soyadı:                                                                  Adı Soyadı:

İmzası:                                                                                                           Görevi:

Öğrencinin Adı-Soyadı:                                                                    İmzası:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. KİŞİSEL KORUYUCU MALZEME KULLANIMI

 

  • Tüm çalışanlar ve öğrenciler okulda bulundukları süre boyunca maske takmakla yükümlüdür.
  • Okulumuzda temizlik ya da sağlık hizmeti alanında çalışanlar, belirlenmiş görevleri yerine getirirken eldiven kullanır, bunun dışında okul genelinde eldiven kullanılmamaktadır.

 

2.4. OKUL ORTAMININ DÜZENLENMESİ

2.4.1. OKULA GİRİŞ/ÇIKIŞ

 

  • Okula girişler telafi eğitimleri boyunca ön kapıdan yapılacaktır.
  • Okula giriş yapacak çalışanların ve öğrencilerin fiziksel mesafeyi koruyarak giriş – çıkış yapabilmeleri için uyarı ve işaretlemeler yapılmıştır.
  • Binaya giren herkes, pedallı antiseptik standında ellerini temizleyip, ateşi ölçüldükten sonra giriş yapar.
  • Okulumuza gelen tüm çalışan ve ziyaretçilerin ateş ölçümü yapılacaktır.
  • Tüm çalışanlarımıza ve maskesi olmayan öğrenci ve ziyaretçilerimize girişte maske verilecek, çalışanlarımız, öğrenci ve ziyaretçilerimiz okulumuzun tamamında maske kullanacaklardır. Ziyaretçilere verilen kartlar her seferinde dezenfektan ile silinecektir.
  • Pandemi süresince zorunlu haller dışında okula ziyaretçi kabul edilmeyecektir.

 

2.4.2.  OKUL ORTAMINDA ALINAN TEDBİRLER

 

  • Sınıflar ve tüm çalışma ortamları (ofisler, atölyeler vb.) Sağlık ve Millî Eğitim Bakanlığının kararları doğrultusunda fiziksel mesafeye uygun işaretlemelerle düzenlenir.
  • Tüm çalışma ortamlarının (ofis, sınıf, atölyeler, tuvalet alanları vb.) kapı ve

pencereleri // açık tutularak temasın azaltılması ve ortamın havalandırılması sağlanır. Tüm çalışma ortamlarının havalandırılmasının plana uygun şekilde sürdürüldüğü kontrol edilir.

  • Öğrencilere, çalışanlara ve velilere fiziksel mesafe, kişisel koruyucu malzeme kullanımı, selamlaşma-vedalaşma alışkanlıkları, öksürme ve hapşırma adabı, el ve solunum hijyeninin sağlanması ve korunması hakkında düzenli bilgilendirmeler ve hatırlatmalar yapılır.
  • Okulumuzdaki el antiseptiği dağıtım materyalleri ve çöp kovaları elle temas edilmeden kullanılabilir özelliktedir. Malzemeler düzenli olarak tedarik edilir.
  • Kişisel bilgisayarlar, telefonlar, kumandalar, klavyeler kullanıcının kendisi tarafından; ortak kullanılan diyafon, mikrofon vb. her kullanımdan sonra teknik ekip tarafından; ortak kullanımda olan bilgisayarlar belirlenmiş sorumlular tarafından düzenli olarak temizlenir.
  • Tüm çalışan, öğrenci, veli ve ziyaretçilerin kişisel koruyucu malzemelerini kullanım ilkeleri doğrultusunda kullanmaları sağlanır.
  • Asansörler zorunlu durumlar (hastalık ve sakatlık, yük taşıma) dışında kullanılmaz. Asansör kabinlerinin kapasitesi fiziksel mesafe kuralına uygun olarak sınırlandırılmış ve gerekli işaretlemeler yapılmıştır.
  • Tüm temizlik ekibi çalışanlarının görev alanı belirlenmiştir.
  • Atıkların uzaklaştırılmasından sorumlu çalışan, hijyen kurallarına uymak, kişisel koruyucu malzemelerini kullanmak ve atık yönetmeliğini uygulamak üzere eğitim almıştır ve eğitim gerekliliklerini yerine getirmekle yükümlüdür.
  • Sosyal etkinlikler düzenlenirken T.C. Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın talimatlarına uyulacaktır. Zorunlu etkinliklerde sosyal mesafe ve maske kurallarına uygun olarak açık havada etkinlik planlaması yapılacaktır.

 

2.4.3 ÇALIŞANLARIN PANDEMİ DÖNEMİNDE TOPLANTI/EĞİTİM FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ

 

  • Yüz yüze yapılan toplantı ve eğitimler pandemi süreci bitene kadar ertelenmiştir.
  • Uzaktan eğitim gibi yöntemlerin uygulanamayacağı eğitimler sosyal mesafe ve hijyen kuralları göz önünde bulundurmak şartıyla minimum kişi ile gerçekleştirilir.
  • Çalışanlara korona virüsün yayılımının engellenmesine yönelik eğitim faaliyetleri organize edilir.

 

2.4.4. KÜTÜPHANELERİN KULLANIMI

 

  • Kütüphanelerimizde maske kullanımı, el hijyeni ve sosyal mesafenin korunması ile ilgili önlem ve işaretlemelere uyulacaktır.
  • Kütüphane klimaları pandemi döneminde kapalı tutulacaktır.
  • Bu dönemde kütüphanelerin havalandırmaları kapı ve pencereler açık tutularak yapılacaktır
 • Kütüphanelere tüm giriş ve çıkışlar sınıf öğretmeni kontrolünde yapılacaktır. Kütüphane kullanıcılarının giriş/çıkış saatleri kaydedilecektir

 

   1. ASANSÖRLERİN KULLANIMI

 

  • Zorunlu durumlar olmadıkça asansörler kullanılmayacaktır.
  • Asansörler maksimum 10 kişi kapasitelidir. Zorunlu hallerde asansörleri aynı anda 2 kişi kullanabilecektir.
  • Asansör kapılarında bekleme, asansöre biniş ve iniş sırasında maske kullanma ve sosyal mesafe kurallarına ve işaretlemelerine uyulmalıdır.

 

 1. İLETİŞİM

 

Acil Durum Planı ve Risk Değerlendirmesi-Kriz Komitesi

Kriz Komitesi, okulumuzda tüm acil durum-afet ve salgın hastalık sürecinde bilgilendirme, önlem alma, korunma ve müdahale süreçlerini, Okul Müdürünün yönetiminde yürüten komitedir.

 

Kriz Komitesi Üyeleri:

 

Adı Soyadı

Görevi

Çağla ŞASİ YAVUZ

Okul Müdürü

 

Sertan TİKTAŞ

 

Müdür Yardımcısı

 

Tutkunur GÖK

 

Okul Psikolojik Danışmanı

 

Sadık TEMİZEL

 

Üye

Meral AYBAR

Üye

 

 

 

 

ENFEKSİYON ÖNLEME VE KONTROL EYLEM PLANI