BULAŞ BAZLI ÖNLEMLER PLANI (BBÖ)

ÖZEL ÜSKÜDAR BİREY ANADOLU LİSESİ BULAŞ BAZLI ÖNLEMLER PLANI (BBÖ)

 

ALINACAK ÖNLEYİCİ VE SINIRLANDIRICI TEDBİRLER

 1.  Personelleri bilgilendirmek üzere afişler hazırlanarak çalışanların ulaşabilecekleri yerlere asılması sağlanmalıdır.
 2. Hizmet binasının özellikle girişine, tüm kat ve koridorlarına el dezenfektanlarının konulmasının sağlanmalıdır.
 3.  İşyerinde temizlik ve hijyen standartları en üst seviyeye çıkarılmalıdır.
 4.  İşyerinde temas edilen yüzeylerin, ekipmanın ve çalışma ortamının ve diğer öğelerinin biyosidal ürünlerle haftada bir gün dezenfekte edilmesi sağlanmalıdır.
 5.  Görüşme ve toplantılar uzaktan iletişim sistemleri kullanılarak yapılmalıdır.Toplu olarak bulunulması gereken durumlarda insanlar arasında en az 3 m mesafe olacak şekilde oturma düzeni sağlanmalıdır.
 6. Temel hizmetleri verebilmek üzere minimum personel sayısı ve yetkin personeller tespit edilmelidir. Çalışanların dönüşümlü ve/veya evden çalışma yöntemleri kullanması sağlanmalıdır.
 7. Kronik hastalığı olanlara ve engelli personele, hamilelere,60 yaş üstü personele vb. idari izin verilmelidir.
 8. Son 14 gün içerisinde Seviye 3 ve üzeri ülkelerin birinden gelen personel varsa, cerrahi maske takarak en yakın Resmi sağlık kuruluşuna yönlendirilmelidir.
 9.  Ateşi olan (38 C ve üzeri) çalışanlar hastaneye yönlendirilmelidir.( Ateşli personelin teşhisi için infrared, temassız, ateş ölçer temin edilmelidir.)
 10. Tüm ziyaretcilere el dezenfektasyon solüsyonu kullandırılarak binaya alınması.
 11. Kurum dışı personeller, şöförler ve ziyaretcilerin bekleme alanlarında tutulması; yemekhane, çay ocağı,toplantı ve eğitim salonları vb. yerlere girişleri kısıtlanmalıdır.

 

Korunma Ve Kontrol Önlemleri

 • COVID-19’un kuruluşlarda bulaşını sınırlamak, bir kontrol hiyerarşisi olarak kabul edilen bir dizi enfeksiyon önleme ve kontrol işlemlerini gerektirir. İdari kontroller, kurumsal düzeyde (örneğin uygun süreçlerin, sistemlerin ve mühendislik kontrollerinin tasarımı/kullanımı, uygun iş donanımının ve materyallerinin sağlanması/kullanılması) enfeksiyonun önlenmesine yardımcı olmak ve enfeksiyonun bulaşmasını kontrol etmek ve sınırlamak için uygulanır. Etkili çevresel dekontaminasyon da yeterli havalandırma veya havalandırma sistemleriyle kontrol sağlar; fiziksel bariyerler ve önlemler sayesinde enfeksiyona maruz kalma azaltılır. İşverenler, maruz kalmanın önlenemediği tehlikelere yönelik riski yeterince kontrol etmek için ilgili mevzuata (İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu vb.) bağlı yükümlülüklere uymak zorunda olmakla beraber hijyen kurallarına da uygun olarak personelini, öğrencilerini ve ziyaretçilerini korumalıdırlar. Çalışanlar ve diğer kişiler de kuruluş tarafından belirlenen kurallara uymak, kontrol önlemlerini tam ve doğru bir şekilde uygulamakla yükümlüdür. Pandemi sürecinde yasal otoritelerin belirlediği düzenlemelere uyulması gerekmekte olup, örneğin;
 • 65 yaş ve üzeri, bağışıklık sistemi düşük ve kronik akciğer hastalığı, astım, KOAH, kalp/damar hastalığı, böbrek, hipertansiyon ve karaciğer hastalığı olanlar ile bağışıklık sistemini bozan ilaçları kullanan çalışanların bölüm yöneticileri, insan kaynakları ve işyeri hekiminin bilgisi dahilinde evden, uzaktan çalışmaya devam etmeleri ve işyerine gelmemeleri sağlanmalıdır.
 • Eşinde veya çocuğunda benzer sağlık sorunları bulunanların ve sağlığı risk altında olabilecek engelli çalışanların veya engelli öğrencilerin; bölüm yöneticileri, insan kaynakları ve işyeri hekiminin bilgisi dahilinde evden, uzaktan çalışmaya devam etmeleri ve işyerine gelmemeleri sağlanmalıdır. Evden uzaktan çalışmaya veya eğitim-öğretime devam edecek engelliler için yeni biçimde kapsayıcı çalışma ve eğitim-öğretime katılma koşulları sağlanmalıdır.
 • Şüpheli bir durumu olabilecek çalışanlar (semptom gösteren, ailesinde veya temas ettiği yakın çevresinde COVID-19 teşhis edilmiş kişi bulunan) evlerine veya ilgili sağlık kuruluşlarına yönlendirilmelidir. Yakın çevresinde bulunan diğer çalışanlar için gerekli tedbirler alınmalıdır.
 • Risk değerlendirme raporunda Covid -19 ile ilgili risklere yer verilmiştir.
 • Covid -19 semptomu olan çalışanları ve öğrencileri tespit edebilmek için ders başlamadan önce okula ilk girişte temassız ateş ölçer ile ateşleri ölçülmektedir.
 • Kuruluşa acil durumlar haricinde ziyaretçi kabul edilmemesi ile ilgili bilgilendirme ve gerekli tedbirler kuruluşun web sitesi, sosyal medya hesapları ile kamuoyuna duyurulmalı, öğrenci velileri için ise web sitesi, sosyal medya hesaplarına ek olarak kurumsal SMS yoluyla bildirimde bulunulmalıdır.
 • Salgın durumlarında (COVID-19 vb.) bulaşma riskini artıracağından dolayı zorunlu olmayan toplu etkinlikler yapılmamalıdır. Zaruri olarak yapılacak olan etkinlikler öncelikle okulun açık alanlarında maske ve mesafe kurallarına uyarak yapılmalıdır. Etkinlikler, çalışan ve öğrencilerin fiziksel temasına meydan vermeyecek şekilde planlanmalı ve tasarımlanmalıdır.
 • Çalışan ve öğrencilerde salgın durumuna (COVİD-19 vb.) ilişkin belirtilerden şüphelenmeleri halinde okula gelmeleri ve bilgi vermeleri için taahhütname imzalatılmadır. Bildirimde bulunmadan işe devamsızlık yapan personel ile okula devamsızlık yapanların devamsızlıkları takip edilmeli, devamsızlığının salgın hastalıkla ilgisi olup olmadığı araştırılmalıdır. Devamsızlıkların salgın hastalık kaynaklı olduğunun tespit edilmesi halinde184 aranarak Sağlık Bakanlığı’nın talimatları doğrultusunda hareket edilmelidir.
 • Kuruluşa zorunlu haller dışında ziyaretçi kabul edilmemelidir. Ziyaretçilerin kuruluşla ilgili iş ve işlemleri konusunda önce telefonla bilgi alması sağlanmalı, ziyaret bu görüşmeye dayalı olarak randevu yöntemiyle planlanmalıdır. İhtiyaca binaen randevusuz olarak yapılan ziyaretlerde görüşmeler kuruluşun girişinde ziyaretçilere ayrılan alanda yapılır. Kurum içi ziyaretlere ilgisinin onayı olmadan izin verilmez

 

 

İŞLETMEDE İÇ VE DIŞ İLETİŞİM KANALLARI

Kuruluş içerisinde Korunma ve Kontrol Önlemleri kapsamında bulaşı (Covid 19 vb.) semptomu veya temaslısı olan çalışan, öğrenci veya ziyaretçi tespit edilmesi halinde kuruluş içi dışı daimi telefonlar, cep telefonları ve bizzat söyleyerek ile iletişim kurulacaktır.

 • Tespitte bulunan tarafından öncelik sırasına ve ulaşabilme durumuna göre Salgın Acil Durum Sorumlusu, Salgın Acil Durum Sorumlusu Yardımcısı veya Nöbetçi idareciye bildirir.
 • Durumdan haberdar olan sorumlular bizzat veya nöbetçi personel ile kontrol önlemleri hiyerarşisi içerisinde alınması gereken tedbirler alınır.
 • Salgın Acil Durum Sorumlusu veya yardımcısı okul müdürünü telefon ile veya bizzat bilgilendirir. Şüpheli öğrenci ise velisine de telefonla bilgi verir. Vaka çalışan, öğrenci ve ziyaretçinin okul içerisinde olduğu sırada tespit edilirse 184 aranarak bilgi alınmalı ve Sağlık Bakanlığı’nın talimatları doğrultusunda hareket edilmelidir.
 • Vaka çalışan ve öğrenci okulda değilken öğrenilirse ilgili kişi aranarak okula gelmemesi ve en yakın sağlık kuruluna başvurulması yönünde bildirimde bulunulur.
 • Bütün bu süreçler ile ilgili olarak Vaka Kayıt ve Bildirim Formu (FR 00 00) düzenlenerek kayıt altına alınır. Okul Müdürü tarafından kurumun Kurucu Temsilcisine telefonla, Sincan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne de resmi yazıyla bildirilir.
 • İletişim kurulacak kişi ve kuruluşların telefon numaraları aşağıdaki gibidir.

 

 

Sıra No

Kuruluşun/

Sorumlunun Adı ve Soyadı

Hijyen Şartlarını Geliştirme, Enfeksiyondan Korunma Ve Kontrol Ekibindeki Görevi

 

Statüsü

 

Telefon Numarası

01

Çağla ŞASİ YAVUZ

--

Okul Müdürü

Dahili: 115

 

02

Sertan TİKTAŞ

Salgın Acil Durum Sorumlusu

Müd, Yard.

Dahili:114

 

03

Tutkunur GÖK

Üye / İlk Yardım Görevlisi

Reh. Öğretmen

Dahili:116

 

04

Meral AYBAR

Üye / İlk Yardım Görevlisi

Bed. Eğt.Öğ.

 

05

Sadık TEMİZEL

Üye / İlk Yardım Görevlisi

Fizik Öğ.

 

 

Vaka Tespit Ve Bildirimi

 • Öğrenci ya da çalışanlardan birinin belirti göstermesi durumunda müdür yardımcısı yakınları ile iletişime geçecektir, müdür yardımcısının okulda olmaması durumunda ise okul müdür irtibata geçecektir.
 • İşletmede çalışanlar işbaşı yapmadan, öğrenciler derse başlamadan önce güvenlik görevlilerince ateşleri ölçülmekte ve 38 santigrat derece veya üzerinde ateşi olan veya ateş, öksürük, nefes darlığı, ishal gibi semptomları olan çalışanlar ve öğrenciler tespit edilmekte ve çalışmasına/eğitim- öğretime devam etmesine müsaade edilmeyerek maske ile diğer çalışanlardan izole edilmekte, diğer çalışanlarla ve öğrencilerle temas etmesi önlenmektedir.
 • Kuruluşa giriş yaparken ölçülen vücut sıcaklığı değeri 38°C ve üzeri olan kişilere / ziyaretçilere giriş izni verilmeyip, ilk ölçümden en az 15 dakika sonra tekrar ölçülmekte; ikinci ölçüm neticesinde vücut sıcaklığı değeri halen 38°C derece ve üzeri olan kişilerin kuruluşa alınmayıp en yakın sağlık kuruluşuna 184 talimatları doğrultusunda sevki sağlanmaktadır.
 • Kuruluşa ilk girişte veya gün içerisinde semptomu olan/gösteren veya durumundan şüphelenen çalışan veya öğrenci, diğer çalışanlardan veya öğrencilerden izole edildikten sonra 184 aranarak Sağlık Bakanlığı’nın talimatları doğrultusunda hareket edilmektedir.
 • Covid 19 semptomu olan çalışanın, öğrencilerin temaslıları tespit edilerek erken izole edilmesi sağlanıp bulaşı riskinin azaltılması sağlanmaktadır.
 • Doğrulanmış COVID-19’lu personelin ve öğrencilerin iyileşmesi sonrasında en az 14 gün izolasyon sonrasında işe/kuruluşa dönmesi sağlanmaktadır.

COVID-19 Belirtileri Gösteren, Doğrulanan Kişilere Yapılacak İşlemler

 • Çalışanlardan, ziyaretçilerden veya üçüncü kişilerden birinin COVID-19 belirtileri gösterdiği durumlarda yapılacak işlemler ile ilgili Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol İçin Eylem Planına uygun hareket edilmelidir.
 • Belirti gösteren kişinin diğer kişiler ile temasını en aza indirmek üzere derhal eylem planına uygun işlemler yapılmalıdır. COVID-19 semptomlarının görüldüğü durumlar için hazırlanan eylem planı, asgari olarak aşağıda belirtilen adımları takip etmelidir;
 • Belirti gösteren kişinin, tolere edebiliyorsa tıbbi maske takması sağlanır ve kişi ayrı alana alınır; işyeri hekimi ve yerel sağlık otoritesine bilgi verilerek kişinin sağlık kuruluşuna sevki sağlanır.
 • Hastanın tedavi edilmesi amacıyla, bulunulan yerdeki hastanenin pandemik polikliniğine yönlendirilmesi için yerel sağlık otoritesine durum bildirildikten sonra tedavinin ne şekilde devam edeceğine hekim karar verecektir, ancak kuruluşta tedavi süreci devam edemez.
 • Hasta personel / öğrenci iş yerinde çalışmaya / öğrenimine devam etmemeli, tıbbi bakım ihtiyacı ise kuruluşun sağlık personeli tarafından verilebilir.
 • Sadece bu hasta kişi tarafından kullanılmak üzere bir oda, tuvalet belirlenmelidir.
 • Hasta kişinin kuruluşta ortak alanları kullanması sınırlandırılmalıdır.
 • Sürekli maske takması sağlanmalıdır. Öksürme ve hapşırma sonrası mutlaka el hijyeni sağlanmalıdır. Çevre teması minimuma indirilmelidir.
 • Maske kullanımı hasta kişi tarafından tolere edilemezse, ağzı kaplayacak şekilde pamuklu bez (tek kullanımlık mendil) sağlanmalı ve kullanım sonrasında hemen bir tıbbi atık torbasına atılmalıdır. Tıbbi atık yerleştirilip kapatılmalı evsel atık olarak atılmalı; ellerin sabun ve suyla veya alkol bazlı el antiseptiği ile temizlenmesi sağlanmalıdır. • Hastanın izole edildiği odanın havalandırılması sağlanmalıdır.
 • Belirgin COVID-19 semptomları (ateş, kuru öksürük veya nefes almada zorluk) olan bir kişi ile ilgilenirken maske, göz koruması, eldiven ve önlük dahil olmak üzere her zaman ek koruyucu donanım kullanılmalıdır. Kullanılan koruyucu donanım dikkatlice (maskenin ön yüzüne temas edilmeden ve diğer koruyucuların kirli yüzeylerine temastan kaçınarak) çıkarılmalıdır.
 • İlk önce eldivenler ve elbise çıkarılmalı, el hijyeni yapılmalı, sonra göz koruması çıkarılmalı en son maske çıkarılmalı ve hemen sabun ve su veya alkol bazlı el antiseptiği ile eller temizlenmelidir.
 • Belirtileri olan kişinin vücut sıvılarıyla temas eden eldivenler ve diğer tek kullanımlık eşyalar tıbbi atık olarak kabul edilir ve uygun şekilde bertaraf edilir.
 • COVID-19 semptomları gösteren kişinin kuruluş yerleşkesi içerisinde çalışan olması durumunda çalışması durdurulur, yerel sağlık otoritesine bildirim yapılır ve otoritenin talimatları uygulanır.

 

Şüpheli COVID-19 Vakasının Tahliyesi/Transferi

Diğer kişilerin etkilenmesini ve bulaş riskini en aza indirgemek için semptomatik kişinin kuruluş yönetimi ve yerel sağlık otoritesinin talimatlarına göre kuruluştan ayrılması gerekir. Sağlık otoritesinin değerlendirmesi sonucu, tavsiyeler dikkate alınarak şüpheli vaka en uygun sağlık kuruluşuna yönlendirilmeli veya tavsiye ev karantinası şeklinde olur ise hastayı aile yakınlarından birinin alması sağlanmalıdır. Hasta kişinin olası temaslılarının saptanması ve yönetimi, sağlık otoritesinin talimatlarına uygun olarak yapılmalıdır. Kuruluş, hasta kişi tarafından kullanılan alanın temizlik ve dezenfeksiyonu için Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol İçin Eylem Planına uygun olarak, temizlik ve dezenfeksiyon programlarını uygulamalıdır.

 

Etkilenmeyen Öğrenci ve Çalışanlar

Etkilenmeyen çalışanlar, düşük riskli maruz kalma olduğu düşünülen kişilerdir. Kuruluşta olası COVID-19 vakası olsun veya olmasın hastalık, bulaşma ve önleyici tedbirler hakkında bilgi verilmelidir. İşletmeden hastanın transfer edildiği veya ayrıldığı tarihten itibaren 14 gün boyunca ateş, öksürük veya nefes almada zorluk da dahil olmak üzere COVID-19 semptomlarını kendi kendine izlemeleri istenmelidir. 14 gün içinde COVID-19’u gösteren semptomlar geliştirmeleri durumunda, derhal amirlerine durumu bildirmeleri, kendi kendini izole etmeleri ve yerel sağlık kuruluşlarına başvurmaları istenmelidir.

 

İzolasyon Odası

 

 • İzolasyon odası yüzey teması olan her yer, günübirlik düzenli olarak temizlenir. Sık sık doğal havalandırma yapılır. Sık kullanılan ve temas edilen yüzey, alan ve malzemeler daha sık temizlenir. Temizlik yapan görevliler KKD ları ile hijyen kurallarına uyarak temizlik yapar.
 • Revirde şüpheli için ve şüpheliye müdahalede bulunacak personel için yeterince tek kullanımlık KKD malzemesi bulundurulur. Malzemenin miktarı sürekli kontrol edilerek yoğaltıldıkça tedariki sağlanır.
 • Çalışanlar ve öğrenciler kuruluşa gelmeye başladıktan sonra; herhangi bir çalışan ya da öğrencide, okula gelişte ya da ara zamanlarda 37.5 santigrat derecenin üzerinde ateş tespit edilirse veya kuru öksürük, aşırı halsizlik ve eklem ağrıları, koku ve tat kaybı durumlarında revire gönderilir.
 • Revirde koruyucu ekipmanlarla sağlık personeli, sağlık personelinin olmadığı durumlarda ilk yardım eğitim almış görevlilerce muayene edilir. Covid 19 enfeksiyonu şüphelenilen personel/öğrenci daha önceden belirlenmiş olan karantina odalarına alınarak, diğer çalışanlarla teması kesilir. SABİM 134, ulaşılamaz ise 112 servisi veya Sincan-Sağlıklı Hayat Merkezi (0312 2639728) aranarak verilen yönergelere göre hareket edilir.

 

 • Şüpheli kişinin önceden okul içinde temasta olduğu kişiler saptanır. Bu kişiler diğerlerinden ayrılarak evlerine gönderilir. Hastalık şüphesi olan kişinin kesin tanısı gelene kadar temaslı olanlar işe gelmezler.
 • Şüpheli personel Covid 19 tanısı alınmışsa, temaslı kişiler de hastaneye başvurarak test yaptırmalı, hastalık tanısı alanlar tedavilerini olmalı, izolasyon ve karantina süresi dolduktan sonra tedavi olduklarına dair rapor ile işe başlamalıdır.
 • Hastalık şüphesiyle hastaneye sevk edilen personelin çalıştığı alan dezenfekte edilir, havalandırması yapılır. Tekstil ürünleri normal deterjanlarla en az 60°C veya daha fazla sıcaklıkta yıkanır. Alan 72 saat kullanılmaz.

EĞİTİM

Covid 19 kapsamında toplu olarak bir araya gelmeleri önlemek amacıyla toplu eğitimler yapılmamıştır, fakat bilgilendirme afişleri asılarak ve çalışanlarla Covid konusunda zaman zaman bilgilendirmeler yapılmaktadır. El hijyeni konusunda bilgilendirme yapılmaktadır.

Bu kapsamda çalışan ve öğrencilere;

  1. Standart Enfeksiyon Kontrol Önlemleri (SEKÖ);
  2. Bulaş Bazlı Önlemler (BBÖ);
  3. Salgın hastalık (COVID-19 vb.) belirtileri ve yayılımı hakkında:
  4. Öğrencilerin ve personelin kendisinde belirtiler ve/veya hastalık görüldüğünde yapılacaklar;
  5. İzolasyon kuralları ve hastalığın yayılmaması için yapacakları/yapılacaklar;
  6. Kişisel hijyen, el hijyeni,
  7. KKD’nin kullanılması

eğitimleri verilmelidir. Temizlik görevlilerine ayrıca;

 1. Temizlik yapılmadan önce, yapılırken ve yapıldıktan sonra dikkat edilmesi gereken hususlar,
 2. İşyerinde kullanılan temizlik kimyasallarının tehlikelerini, atıkların toplanması ve imhası, eğitimleri verilmelidir. Verilen eğitime ilişkin materyal ve dokümanlar dosyalanmalıdır.

 

ATIK YÖNETİMİ

Salgın dönemi ile birlikte günlük hayatta kullanımları artan tek kullanımlık kişisel maske ve eldivenler ile diğer hijyen malzemelerinin atıklarının uygun şekilde yönetiminin sağlanması gerekmektedir.

Kuruluşta; tek kullanımlık maske, eldiven gibi kişisel hijyen malzeme atıklarının yönetimi aşağıdaki basamaklara uygun olarak yapılır.

 1. Kuruluşta maske, eldiven ve diğer kişisel hijyen malzeme atıkları için bina giriş- çıkışları ile ortak kullanım alanlarına ağzı kapalı ve pedallı biriktirme ekipmanı yerleştirilerek bu atıklar ayrı şekilde biriktirilir.
 2. Biriktirme ekipmanın "diğer atık" ekipmanı gibi gri renkli veya gri etiketli olur, ekipmanın üzerinde sadece maske, eldiven ve diğer kişisel hijyen malzeme atıklarının biriktirileceğini gösteren yazı ve/veya görseller bulunur.
 3. Biriktirme ekipmanındaki atık torbasının dörtte üçü dolduktan sonra ağzı sıkı bir şekilde kapatılarak ikinci bir torbaya alınır ve biriktirilen atıkların geçici depolama alanında en az 72 saat bekletildikten sonra "evsel atık" olarak belediyeye teslim edilir.
 4. Atıkların toplanması, taşınması, işlenmesi ve bertaraf ile görevli personel çalışma sırasında eldiven ve maske gibi kişisel koruyucu malzeme kullanır. Atıkla temas etmemeye dikkat eder. Toplama ve taşıma işlemleri sırasında özel iş elbisesi giyer. Yanında yeterli miktarda dezenfektan bulundurur.

 

Asansörler

Kişilerin asansör kullanımını mümkünse en aza indirmeleri önerilir. Bunun mümkün olmadığı durumlarda fiziki mesafe kurallarına uygun olarak asansör kapasitesinin en fazla üçte biri kadar kişinin kullanımına izin verilmeli ve bu sayı asansör girişinde belirtilmelidir. Asansör girişlerinde alkol bazlı el antiseptiği bulundurulmalıdır. Asansör içinde öksürük/hapşırık adabına uyulması, asansöre maskesiz binilmemesi, mümkünse konuşulmaması sağlanmalıdır. Asansör zeminine her kişinin durması gereken yerler aralarında en az 1 m olacak şekilde belirlenmelidir.

 

Tuvalet ve Lavabolar

Kapılar ve kapı kolları dahil tüm yüzeyler uygun deterjan/dezenfektan ile sık aralıklarla temizlenmelidir. Tesiste COVID-19 olduğu belirlenen kişi olmadığı takdirde banyo, klozet ve lavabolar ve kapı yüzeyleri dahil tüm yüzeylerin su ve uygun deterjanla sık temizlenmesi yeterlidir. Banyo, klozet ve tuvaletler her vardiyada en az bir kez sulandırılmış çamaşır suyu ile dezenfekte edilir. El temasını önlemek için personel lavabolarında mümkün ise el teması olmayan bataryalar, temassız dispenserler olmalıdır. Mümkünse her tuvalet/lavabo girişinde (ideal olarak hem iç, hem de dış kısma), el antisepti cihazları bulunmalıdır. Personele, öğrencilere ve ziyaretçilere her seferinde en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla ellerini yıkamalarını hatırlatmak için afiş/poster/uyarı levhası konulmalıdır. Personel ve öğrencilerin kâğıt havluları ve benzeri atıkları atmalarını kolaylaştırmak için çıkışa yakın noktalara mümkünse pedallı çöp kutusu yerleştirilmelidir. Varsa el kurutucu cihazlarının kullanılmaması için gerekli önlemlerin alınması sağlanmalıdır. Tuvaletlerin havalandırma sistemi temiz, hava sirkülasyonu yeterli ve uygun olmalıdır.

 

Öğretmenler Odası ve Zümre Odaları

Odaların yerleşimi, sosyal mesafeye dikkat edilerek düzenlenir, ikili-üçlü koltuklarda bir kişilik boşluk bırakılacak şekilde işaretleme yapılarak düzenleme yapılır. Tek kişilik koltuklar arada 1 metre mesafe bırakılacak şekilde oturulur.

Salgın hastalık durumlarında (COVID-19 vb.) öğretmenler odasına ve zümre odalarına öğrenci, misafir ve ziyaretçi kabul edilmemelidir. Odalar sık sık doğal havalandırma yolu kullanılarak havalandırılır. Havalandırma sistemleri dışarıdan taze hava alacak şekilde ayarlanır. Havalandırma sistemi filtrelerinin periyodik kontrolü yapılır.

Bilgisayar klavyesi, mouse, telefon, dolap, kalem, silgi vb. malzeme ve ekipman mümkün olduğunca ortak kullanılmaz. Bunun sağlanmaması halinde ortak kullanılan malzemelerin dezenfeksiyonu zümre başkanının takip ve kontrolünde temizlik/dezenfeksiyon plan/programlarına uygun olarak yapılır.

Öğretmenler odasında ve zümre odalarında alkol bazlı el antiseptiği bulunur. Elle temas etmeden açılabilir-kapanabilir pedallı atık kumbaralar bulundurulur. Oda elektrikli araçlarla çay yapılması durumunda, tek kullanımlık bardak kullanımı veya kişiye özel bardakların kullanılması sağlanır.

Odada oturulduğu müddetçe maske kullanımının sürekliliği sağlanır. Derse gidilirken önlükler giyilir, iş önlükleri periyodik aralıklarla 60 santigrat derecede yıkanarak temizlenir.

 

 

 

TEMİZLİK HİZMETLERİ

 • Her katın giriş noktasına alkol bazlı antiseptik cihazı konulur.
 • Her İdari Bürolar temizlendikten sonra eldivenler çıkarılır, eller düzgün yıkanır ve sonraki İdari Bürolar temizliğinden önce yeni eldivenler giyilir.
 • Maske, dezenfektan seti, ıslak veya kolonyalı mendil, kolonya, alkollü dezenfektan, kâğıt havlu gibi malzemeleri sürekli kullanıma hazır bulundurun.
 • Temizlik arabasında; yüzey temizleme dokuları için antiseptik dezenfektan/mendil, yüz/göz maskeleri (ayrı veya kombine, yüz kalkanı, gözlük), eldivenler (tek kullanımlık), koruyucu önlük, tam boy ve uzun kollu giysi (tulum), tek kullanımlık tıbbi atık torbası bulundurulmalıdır.
 • Asansör düğmeleri, kapı kolları, banyolar ve çok amaçlı salon gibi yüksek temas noktaları sık sık dezenfekte edilir.
 • Kuruluş lobileri ve konferans alanı gibi ziyaretçilerin sık temas noktalarına el antiseptik cihazları bulundurulur.
 • Her tuvalete/lavabo girişine (ideal olarak hem iç, hem de dış kısma), el antiseptik cihazları konulur.
 • Personel ve öğrencilerin kâğıt havluları ve benzeri atıkları atmalarını kolaylaştırıcı çıkışa yakın noktalara bir pedallı çöp kutusu yerleştirilir.
 • Ziyaretçilere ve personele her seferinde en az 20 saniye boyunca sık sık sabun ve suyla ellerini yıkamalarını hatırlatmak için uygun noktalara afiş/poster/uyarı levhası konulur.
 • Tüm personel için temas alanlarında alkol bazlı el antiseptiği sağlanır.
 • Çalışanların ateş veya solunum semptomları için çalışmalarına başlamadan önce en az bir kez izlenir. Ateş veya akut solunum yolu semptomları olan kişilerin çalışmasına ara verilir.
 • Doğrudan kişisel temas ve el sıkışmaktan kaçınılır. Öğrenciler, personel, ziyaretçiler ve çalışanların temas kuralları, el hijyeni, öksürük adabı uygulamalarına uymaları teşvik edilir.
 • Kuruluşta kullanılan tekstil ürünleri çamaşır makinasında en az 60˚C sıcaklıkta deterjanla yıkanır. İş elbiseleri daha sık yıkanır.
 • Kullanılan her türlü tekstil ürünü, bu işlem sırasında toz ve parçacık oluşumuna izin vermeyecek özenli şekilde birlikte katlanılır ve toplanır.

 

ALTYAPI

 • Tüm çalışanlar maske takmalıdır.
 • Maske      takmadan önce ve taktıktan sonra eller dezenfekte edilmeli, maskesiz konuşulmamasına özen gösterilmelidir.
 • Sağlık kontrollerinde çalışanın vücut sıcaklığını ve semptom bilgilerini mobil uygulama üzerinden gerçek zamanlı aktaran akıllı termometreler kullanılabilir.
 • Risk grubu teşkil eden çalışan ve öğrencilerin tespiti yapılır, korunmalarına yönelik özel önlemler alınır.
 • İletişim planları, çalışanların alması gereken tedbirler, kuruluş politikaları ve resmi kurum duyuruları günlük haber bülteni olarak çalışanlara SMS ya da mail yoluyla iletilebilir.
 • Servis araçlarında kullanılmaması gereken koltukların işaretlenmesi, yolcuların fiziki mesafe kurallarına uyum göstermesi açısından önemlidir
 • Kuruluş girişlerinde temassız okuma ve giriş/çıkış kontrolü sağlanabilir.
 • Çalışanları ve öğrencileri bilinçlendirmek adına sık temas edilen yüzeyler işaretlenebilir.
 • Gerekli durumlarda havalandırma tesisatında HEPA filtre kullanılabilir.
 • Her lavabo başında ‘HİJYENİK EL YIKAMA ve KURULAMA’ tablosu bulundurulabilir (çok düzgün şekil ya da resimlerle aşamalar gösterilerek).
 • Bol miktarda cep antiseptiği bulundurulabilir, mümkünse öğrencilerin ve çalışanların ceplerinde olabilir.
 • El yıkama alanlarının tümünde sensörlü dispenser ve sensörlü kağıt havlu makinaları olabilir.
 • Sağlık Bakanlığının “Hayat Eve Sığar” mobil uygulaması içerisinde yer alan “Güvenli Alan” modülü kullanılabilir.
 • Kuruluşta, enfekte kişilerin kimlerle iletişim kurduğunun izlenmesine yardımcı olacak görsel (video vb.) kayıtlar saklanabilir.

 

BULAŞ BAZLI ÖNLEMLER PLANI (BBÖ)